Scénické

Obraz radosti, smutku i vzdoru lidu českého. Neklidný rok 1848 charakterizovala vlna rolnických revolt či rebelií, která proběhla na vícm roce byla konečně re než stovce panství v Čechách. Ještě v tom samé roce byla robota zrušena...

« Zpět na repertoár

Husaři, Husaři

Husaři, Husaři

Dílo neobyčejným způsobem reflektuje historické události související s vojnou. Dotýká se lidských vztahů, lásky, bojovnosti, radosti, tvrdé reality… Obsahuje i výjevy sedláckého vzdoru a nenávisti, rozdíly mezi bohatstvím a chudobou. Poukazuje na nechuť lidí ubírat se cestou krve a vojny. Choreografie byla vytvořena už v roce 1981 a dodnes je aktuální.

Soubor vystupuje v husarských kostýmech.

Choreografie: Libuše Hynková
Hudební úpravy: Josef Krček
Délka: 20 minut


Selské rebelie

Selské rebelie

Obraz radosti, smutku i vzdoru lidu českého. Neklidný rok 1848 charakterizovala vlna rolnických revolt či rebelií, která proběhla na více než stovce panství v Čechách. Ještě v tom samém roce byla konečně robota zrušena...

Soubor vystupuje v kostýmech inspirovaných selským oděvem.

Choreografie: Libuše Hynková
Hudební úpravy: Josef Krček
Délka: 20 minut


Vesele o smrti

Vesele o smrti

Zásluhou sběratelů lidové slovesnosti dnes známe pochmurné balady i veskrze veselé písně o přelstěné smrti, furiantské, pijácké popěvky o konečnosti života a nekonečné zábavě, či archaické hry, třeba na umrlce. Tyto texty posloužily jako námět k jevištní hudebně taneční kompozici. Ukazuje obě krajní polohy vztahu k posledním věcem člověka: strach i bezstarostné furiantství.

Soubor vystupuje v kostýmech inspirovaných prostým pracovním oděvem.

Choreografie: Jan Malík
Hudební úpravy: Zdeněk Vejvoda
Délka: 12 minut


Chodsko

Chodsko

Jižní Čechy

Jižní Čechy

Obecně české

Obecně české

Plzeňsko

Plzeňsko

Scénické

Scénické

Východní Čechy

Východní Čechy